• Tình khúc Phan Rang
  •  
     
  • Sáng tác và trình bày: Đăng Nguyên