• Noi gương Lý Tự Trọng
  •  
     
  • Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn - Biểu diễn: Tốp ca