• Đất nước lời ru
  •  
     
  • Sáng tác: Văn Thành Nho - Biểu diễn: Quỳnh Liên