• Em Phan Rang
  •  
     
  • Sáng tác: Thế Bảo - Biểu diễn: Hoàng Thi Thơ