• Anh Văn của đồng đội
  •  
     
  • Sáng tác: Đào Hữu Thi - Biểu diễn: Trọng Thanh