• Việt Nam Quê hương tôi
  •  
     
  • Sáng tác: Đỗ Nhuận - Biểu diễn: Huỳnh Lợi