• Nổi lửa lên em
  •  
     
  • Nhạc: Huy Du - Thơ: Giang Lam - Biểu diễn: Trang Nhung