• Cuộc đời vẫn đẹp sao
  •  
     
  • Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu - Biểu diễn: Ánh Tuyết