• Tổ quốc ở Trường Sa
  •  
     
  • Sáng tác: Phạm Tuyên - Biểu diễn: Kim Thư