• Trên công trường rộn tiếng ca
  •  
     
  • Sáng tác: Ngô Quốc Tính - Biểu diễn: Trọng Tấn - Anh Thơ