• Như khúc tình ca
  •  
     
  • Sáng tác: Nguyên Ngọc - Biểu diễn: Bích Phượng