• Đêm Trường Sơn nhớ Bác
  •  
     
  • Sáng tác: Trần Chung - Biểu diễn: Tốp ca Quân khu 7