• Khát vọng tuổi trẻ
  •  
     
  • Sáng tác: Vũ Hoàng - Biểu diễn: Tốp ca