• Đêm biển - Sáng tác: Bá Lân (giải ba giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2009)
  •