• Ninh Phước: Tổng kết 5 năm phong trào Đền ơn đáp nghĩa, biểu dương tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu
  • Trong 5 năm qua, huyện Ninh Phước đã thực hiện hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nâng cao đời sống gia đỉnh chính sách. Toàn huyện vận động cán bộ, nhân dân đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 846 triệu đồng; xây mới 54 căn nhà, sửa chữa 18 căn nhà với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; tặng 16 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mua thẻ bảo hiểm y tế cho 667 người, thực hiện chế độ điều dưỡng cho 62 người, bảo đảm chế độ trợ cấp thường xuyên cho hơn 487 người...  UBND huyện Ninh Phước biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa và 19 người có công với cách mạng tiêu biểu. Nhân dịp này, UBMTTQVN huyện Ninh Phước phát động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2012  và vận động toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước.

  • (NTO) Sáng ngày 9-7, UBND huyện NInh Phước tổ chức tổng kết 5 năm (2007-2011) phong trào Đền ơn đáp nghĩa, biểu dương tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu toàn huyện.