Bác Ái: Tổ chức Lễ phát động thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018.

(NTO) Ngày 12-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức Lễ phát động thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018. Đồng chí Phan Hữu Đức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
cùng lãnh đạo huyện Bác Ái chứng kiến Lễ ký kết tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Huyện ủy đã kêu gọi các cấp ủy đảng, cơ quan, chính quyền đại phương; các ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện xem đây là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc động viên, khuyến khích, hỗ trợ người nghèo có điều kiện sản xuất, có cuộc sống ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, yêu cầu các hộ nghèo tự nỗ lực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không trông chờ ỷ lại, chủ động, tích cực vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại Lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ký cam kết nhận đỡ đầu 150 hộ nghèo; các đoàn thể huyện nhận đỡ đầu 200 hộ và mỗi xã nhận đỡ đầu 50 hộ.