Thực hiện chế độ chính sách cho 170 đối tượng dân công hỏa tuyến

(NTO) Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, toàn tỉnh đã thực hiện khảo sát, xét duyệt và đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho 170 đối tượng dân công hỏa tuyến.

Đến nay đã có 160 đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp một lần. Còn 10 đối tượng chưa có quyết định, đang chờ kinh phí. Trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục triển khai rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng còn lại. Chú ý các đối tượng ngoài tỉnh đang cư trú tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng quy trình, để kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng và chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh. Phấn đấu trong năm nay, sẽ cơ bản hoàn thành việc xét duyệt thẩm định, đảm bảo không để sót lọt đối tượng.