Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành của tỉnh

(NTO) Ngày 19-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh và Chi cục Hải quan tỉnh về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Qua kết quả thẩm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, trong công tác thu ngân sách có 14/16 khoản đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, với tổng thu (phần thu nội địa) ước đạt 1.070 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 1.060 tỷ đồng và thu các khoản quản lý qua ngân sách 10 tỷ đồng. Việc kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về dự toán thu ngân sách 6 tháng cuối năm, dự kiến toàn tỉnh tập trung thu tối thiểu khoảng 1.060 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; trong đó, thu cân đối ngân sách 1.050 tỷ đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách 10 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
đại diện Đoàn thẩm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác điều hành ngân quỹ và giải ngân các nguồn vốn, Kho bạc tỉnh luôn thực hiện đầy đủ, chính xác, an toàn, đúng quy trình, đảm bảo huy động vốn kịp thời cho đầu tư phát triển. Tính đến ngày 13-6-2017, toàn tỉnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư 419/949 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trên cơ sở nghe ý kiến phân tích, đánh giá, kiến nghị của các sở, ngành và thành viên trong Đoàn, đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đại diện Đoàn thẩm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong việc cân đối thu, chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn theo các nội dung, dự toán HĐND tỉnh giao hàng năm đạt kết quả hơn.