Huyện ủy Ninh Hải: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(NTO) Ngày 12-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, qua 1 năm thực hiện với quyết tâm hành động khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Ninh Hải có chuyển biến rõ nét hơn. Hầu hết các cấp ủy Đảng đều nghiêm túc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; các đồng chí lãnh đạo và đảng viên qua kiểm điểm thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, thẳng thắn, có tinh thần cầu thị, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; tâm huyết với sự lớn mạnh của Đảng và sự phát triển của địa phương. Qua khắc phục khuyết điểm, kết quả thấy rõ nhất là tinh thần trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu thực thi chức trách, công vụ được nâng cao hơn, luôn hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và sát thực tiễn để giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh. Đặc biệt thể hiện rõ nét trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường mối quan hệ với dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn mặt hạn chế cần tiếp tục khắc phục như: Năng lực lãnh đạo của một số TCCSĐ chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; việc thực hiện cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức và công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn chưa đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy chú trọng và thực hiện thường xuyên hơn nữa việc tự kiểm tra và kiểm tra của tập thể, cá nhân trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.