Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2013 tổ chức tại Lâm Đồng

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dự kiến ngày 21/9/2013.

 
Chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên sự kiện lớn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Đồng thời đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm tuyên truyền quảng bá tài nguyên thiên nhiên và sinh thái đa dạng phong phú của Lâm Đồng; khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch và nâng cao nhận thức của nhân dân toàn tỉnh để hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 gồm nhiều hoạt động thiết thực trên khắp địa phương trên cả nước; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hệ thống chính trị trên cả nước về công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng, các trường học, các cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động và chương trình cải thiện và bảo vệ môi trường như trồng cây, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, các cuộc thi và triển lãm về môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải…
Nguồn Chinhphu.vn