Phước Dân: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(NTO) Đảng bộ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) có tổng số 290 đảng viên (ĐV), hình thành 29 chi bộ, trong đó có 15 chi bộ khu phố. Là tổ chức cơ sở Đảng có đông ĐV, có vị trí quan trọng ở địa phương, nên Huyện ủy Ninh Phước tập trung chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Phước Dân cho biết: Ngay sau khi kết thúc kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sửa chữa, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, trong đó có công việc trước mắt cũng như lâu dài. Kết quả thấy rõ nhất là sau đợt kiểm điểm và thanh tra về quản lý đất đai, Đảng uỷ đã kịp thời xử lý kỷ luật hình thức khiển trách 4 trường hợp cán bộ vi phạm. Mỗi thành viên trong cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể và ĐV đều tự đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần NQ Trung ương 4 và có bản đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ. Qua rà soát lại và giám sát chặt chẽ việc chấp hành Quy chế làm việc và phân công Đảng uỷ viên phụ trách địa bàn, hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và của toàn Đảng bộ thị trấn đã được nâng lên. Nội bộ cấp uỷ đã thật sự đoàn kết, thống nhất cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn hơn, mang tính xây dựng cao.

Đối với công tác cán bộ, Đảng uỷ tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến khu phố giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu quy định, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số cao hơn so quy định; đồng thời quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị từ nay đến 2015. Trước mắt, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, sắp xếp, bố trí công chức chuyên môn hợp lý, gắn với thực hiện điều chuyển cán bộ theo đúng quy định. Cụ thể sau kiểm điểm đã điều chuyển 5 vị trí, tạo điều kiện cho 9 cán bộ, công chức học chuyên môn và lý luận chính trị, đồng thời chỉ đạo bầu Ban quản lý khu phố nhiệm kỳ 2013-2015. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn đã thành lập mới 3 chi bộ, khắc phục cơ bản tình trạng “trắng” chi bộ khu phố; việc quản lý ĐV chặt chẽ hơn. Trong năm qua, đã kết nạp ĐV đạt 100% chỉ tiêu, riêng 6 tháng đầu năm nay đã kết nạp được 10/14 ĐV. Việc tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân khi giải quyết kiến nghị, khiếu nại và tranh chấp đất đai cũng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy đẩy mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, Phước Dân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa UBND thị trấn với dân, đơn cử đối thoại với nhân dân khu phố 2 về một số vấn đề bức xúc, đối thoại với các hộ tiểu thương về xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ Phú Quý, đối thoại với 18 hộ dân về đất khu vực Xóm Cũ. Riêng Thường trực Đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch đối thoại với nhân dân, dự kiến tiến hành trong tháng 7. Qua đối thoại bước đầu đã tháo gỡ vướng mắc, bức xúc của nhân dân.

Cùng với việc tăng cường lãnh đạo thực hiện các NQ chuyên đề giai đoạn 2010-2015, xây dựng và triển khai các NQ chuyên đề năm 2013, Đảng ủy thị trấn Phước Dân đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, sát hợp. Nội dung tập trung vào việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm về các lĩnh vực quản lý đất đai, thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng trường học đạt chuẩn, vệ sinh môi trường, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và Quy chế dân chủ cơ sở. Trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Đảng uỷ thị trấn đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử và Quy chế văn hoá công sở; qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là bộ phận “một cửa”, chấm dứt được tình trạng bê trễ công việc.

Theo đồng chí Bạch Văn Nguyên, dù vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, với kết quả đạt được vừa qua đã bước đầu tạo ra chuyển biến tiến bộ, làm tiền đề cho việc tiếp tục khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQ Trung ương 4 (khoá XI). Từ nay đến cuối năm, để tạo chuyển biến như mong muốn, toàn Đảng bộ thị trấn Phước Dân xác định phải tranh thủ sự đồng thuận xã hội, làm rõ bản chất tồn tại, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục phù hợp, trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu.