Tỉnh ủy: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa IX)

(NTO) Sáng ngày 6-12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo”. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ đó đã hình thành các phong trào hành động cách mạng như phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo; phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nói riêng và toàn tình nói chung. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống lưới điện quốc gia; 32% đường giao thông liên thôn được nhựa hoá hoặc bê-tông hoá. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả; khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. Tỷ lệ hộ đói nghèo giàm dần so với những năm trước; đội ngũ CB dân tộc thiểu số từng bước trưởng thành, toàn tỉnh hiện có 397 CB, 1.340 ĐV dân tộc thiểu số, chiếm 10% số ĐV toàn tỉnh.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X) trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo”, làm cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng và tích cực phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục chênh lệch trong phát triển giữa các vùng, miền, khu vực; thực hiện tốt chính sách cho sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ biểu dương các cấp, các ngành đã thực hiện tốt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là nhờ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống đồng bào các dân tộc, tôn giáo cải thiện rõ nét, công tác CB và xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 57-KL/TW, đồng chí nhấn mạnh các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống trên, thực hiện bình đẳng dân tộc trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tranh thủ các chức sắc, nhân sĩ vận động đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX).