Phong trào “ Trang trí lớp học thân thiện”

(NTO) Được phát động từ đầu năm học này, phong trào “Trang trí lớp học thân thiện” đã trở thành những việc làm yêu thích của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pi-năng Tắc, huyện Bác Ái.

 
Một góc trang trí lớp học thân thiện tại lớp 10A1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pi-năng Tắc, huyện Bác Ái.

Thầy Hồ Văn Lưỡng, Tổng phụ trách Đội, cho biết: “Nhà trường đã phát động học sinh toàn trường tham gia vẽ khẩu hiệu học tập, tranh ảnh về quê hương, đất nước; trưng bày các chậu hoa, giò hoa lan; các sản phẩm, mô hình về nhà sàn, đàn Cha-pi, nỏ, gùi của đồng bào Raglai…tại các góc học tập của lớp học. Với mục đích giúp các em có cảm giác thân thiện, gần gũi mỗi khi đến lớp. Đồng thời giúp các em nâng cao nhận thức và giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc mình”.