Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sơ kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch

(NTO) Ngày 11-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 3-2-2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020.

Sau gần 3 năm thực hiện đề án, công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch trong tỉnh đã được cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm và đầu tư đúng mực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 16 lớp đào tạo nghiệp vụ về du lịch, với 540 học viên tham gia; 100% đội ngũ cán bộ quản lý du lịch từ cấp huyện đến xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch…Qua đó, nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực trong việc thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước đến Ninh Thuận.

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi sơ kết.